Bilen drar åt höger eller vänster

Bilen drar åt höger eller vänster

Om din bil drar åt höger eller vänster kan det vara ett tecken på fel i hjulinställning, däck eller bromssystem. Artikeln går igenom vanliga orsaker, symtom och åtgärder för att diagnostisera och lösa problemet, vilket hjälper dig att upprätthålla säkerheten och köregenskaperna på vägen.

Orsaker till att bilen drar snett

När din bil drar åt sidan, är det ett tecken på att något inte stämmer. Det är viktigt att identifiera orsaken för att säkerställa att din bil är säker att köra.

Felaktig hjulinställning

Om hjulinställningen är felaktig kan det leda till att din bil drar åt höger eller vänster. Korrekt hjulinställning är avgörande för bilens styrning. Om framhjulens spårbredd eller kammar är felaktigt inställda kan detta orsaka att din bil drar åt sidan när du kör.

Tecken på felaktig hjulinställning:

 • Ratten återgår inte till mitt läge efter en sväng.
 • Slitna däck på insidan eller utsidan.

Problem med däck

Däckens kondition är central för bilens köregenskaper. För lite luft i däcken, ojämnt däckslitage, eller slitna däck kan vara problem som påverkar din körning.

Däck relaterade faktorer som påverkar styrningen:

 • Lågt däcktryck jämfört med tillverkarens rekommendationer.
 • Ojämna slitage på däck vilket kan förekomma efter körning mot trottoarkant.

Bromssystemets påverkan

Fel i bromssystemet kan även göra att bilen drar åt ett håll, speciellt märkbart vid inbromsning. Det kan röra sig om ojämnt slitna bromsbelägg, defekter i ABS-systemet eller andra komponenter i bromssystemet som behöver kontrolleras.

Bromssystemet:

 • Bilens lutning åt ett håll vid inbromsning kan indikera problem med bromsarna.
 • Inhomogenitet i bromsbeläggens slitage eller skador på bromsdelar.

Diagnos och åtgärder

Ett fordon som drar åt höger eller vänster kan vara tecken på flera underliggande problem. För att säkerställa en korrekt diagnos och åtgärd är det viktigt att systematiskt kontrollera fordonets däck, hjulinställning och komponenter.

Kontroll och service av däck

Inspektera dina däck regelbundet, eftersom ojämnt slitage eller felaktigt däcktryck kan vara huvudorsaker till problemet. Utför följande steg:

 1. Använd en däcktrycksmätare för att kontrollera trycket och jämför det med tillverkarens rekommendationer. Justera trycket om nödvändigt.
 2. Undersök däcken för synligt slitage och skador. Om du hittar ojämnt slitage, kan däckrotation vara lämpligt.
 3. Om fordonet fortfarande drar åt ett håll efter att däcktrycket är justerat, besök en verkstad för en professionell bedömning.

Justering av hjulinställningen

Felaktiga hjulinställningar kan leda till att bilen drar åt ett håll. Här är några steg att följa:

 • Låt en professionell mekaniker utföra en framvagnsinställning.
 • Service ska inkludera inspektion och justering av hjulens vinkel relativt fordonet och varandra för att fördela vikten jämnt och förlänga däckslitaget.

Reparation och utbyte av delar

Symptom såsom dragning åt ett håll kan tyda på problem med andra komponenter som:

 • Bromsskivor: Var uppmärksam på dragning under inbromsning, vilket kan indikera skeva eller slitna bromsskivor.
 • Upphängning och fjädringssystem: Slitna bussningar, fjädrar och stötdämpare påverkar fordonets stabilitet.
 • Kontrollera kostnader och jämför olika verkstäder för bästa pris vid reparation eller utbyte av komponenter.

Vanliga frågor och svar

Vad kan orsaken vara att bilen drar åt höger?

Felaktig hjulinställning, ojämnt däcktryck eller slitna däck, skadade fjädrar eller stötdämpare, eller problem med styrsystemet kan orsaka att bilen drar åt höger.

Vilket är höger och vänster på bil?

Höger och vänster på en bil refererar till förarens perspektiv när denne sitter i bilen. Höger är till förarens högra sida och vänster är till förarens vänstra sida.

Kan man göra hjulinställning själv?

Hjulinställning kräver specialverktyg och noggrann mätning, så det rekommenderas att detta utförs av en professionell verkstad.

Rulla till toppen